Primitive reflekser

Hvordan hjælper jeg mit barn med et over/underreagerende nervesystem?

Primitive reflekser

Hvad er primitive reflekser og hvorfor har vi dem?

De primitive reflekser ligger på hjernestamme niveau, som befinder sig på nederst del i hjernen - nede i det neurologiske fundament. De udvikles på fosterstadiet i mors mave og hjælper os både inde i maven og udenfor maven med overlevelsen i den spæde start. Måske lagde du mærke til at jordmoderen undersøgte barnet kort tid efter fødslen og lavede nogle lidt skøre ting med jeres barn. Det er blandt andet de primitive reflekser der undersøges, da de helst skal være aktive ved fødsel. Dog er der et par stykker der gerne skal være integreret inden vi bliver født.

Integreret betyder; gået i dvale eller faldet i søvn. Vi slipper aldrig af med dem, da de resten af livet skal sikre vores overlevelse i fælde af traumatiske oplevelser for sind og krop. De hælper os til at trække vejret og reagere instinktivt.

Nogel af reflekserne, kender de fleste forældre til såsom sutte- og griberefleksen, som sikrer spædbarnets overlevelse i fht mad.


Hvordan bliver de integreret?

I løbet af det spæde barns udvikling, vil reklekserne integreres, men det kræver at barnet kommer igennem de forskellige udviklingstrins, såsom mavetid, tril, kryb, kravl osv. Barnet skal også stimuleres på de primære sanser, for at reflekserne går i dvale. De fleste bliver integreret i løbet af det 1. leveår og efter 4 års alderen skal de alle være integreret. Reflekserne går over og bliver til posturalereflekser, som sikrer at vi automatisk holder os oprejst og ikke falder. Når dette skifte sker, begynder de centre højere i hjernen at tage over helt op til mellem og lillehjernen. Reflekserne kan godt være gået i dvale og pludselig blive aktive igen pga af traumatiske oplevelser eller ulykker. Der er intet forældrene har gjort forkert eller på nogen måde kunne have forudset.


Hvorfor tester vi reflekserne?

Ved at teste reflekserne, får vi en masse nyttig viden om hvor barnet er i sin udvikling og om der er huller i det neurologiske fundament. De første 4 leveår er derfor utroligt vigtige for modningen af barnets nevesystem. Er der huller i barnets neurologiske fundament, kan det give udfordringer når højere kognitive funktioner skal udvikles blandt andet adfærds- og indlæringsvanskeligheder hos skolebørn.

Jeg kigger dog på hele barnet når I kommer hos mig og hvordan udviklingen har været fra fødsel (sædefødsel, stjernekigger, kejsersnit osv) og indtil nu. Har barnet haft en svært start på livet (sygdom, kolik, låsninger, ulykker, fald osv), så påvirker det ofte den spæde udvikling og dermed fundamentet. Da nervebaner kommer fra hjernen, ned gennem rygsøjlen og ud til resten af kroppen, er det også vigtigt at kigge på bevægeligheden i hele rygsøjlen, da det også kan påvirke kroppens bevægelsesfrihed og nervesystemet.


Nogle symptomer på aktive primitive reflekser:

 • søvn og spiseproblemer
 • ikke god til forandringer
 • er i alarmberedskab - flygt/kæmp/frys
 • lav tolerence overfor stress
 • overfølsomhed: berøring, lyd, lys, lugt og smag
 • spændinger i kroppen
 • seperationsangst
 • koncentrationsbesvær
 • inkontinens
 • nedsmeltninger
 • nedsat impulskontrol og koordinering
 • udtrættes hurtigt
 • svært ved at regulere basale behov
 • nedsat balance og koordinering
 • tågænger
 • lav muskeltonus
 • urolig - myrer i bukserne
 • nedsat arousalregulering


De forskellige reflekser, har bestemte symptomer koblet til, da de udløser forkellige problematikker og andre reflekser ligger mere op ad hinanden.

De ligger hierarkisk opbygget på hjernestamme niveau, så vi starter med at undersøge og træne reflekserne nedefra og opefter.


Undersøgelse og behandling:

Når I har bestilt tid via online booking, udfyldt spørgeskema fra kvitteringsmailen (VIGTIGT) og første gang kommer i klinikken, starter vi altid ud med at tale om barnets ressourcer, vanskeligheder og barnets udvikling fra helt spæd. Derefter undersøger jeg barnet for aktive primitive reflekser og de primære sanser. Er der mistanke om nedsat bevægelighed undersøges det også her ellers tager vi det i løbet af processen. I får øvelser med hjem, da det er jer der skal gøre den største del af arbejdet og jeg vil prøve at tilrettelægge mængden af træning efter jeres overskud i familien. Det skal jo være realistisk ellers bliver det ikke gjort.

Vi aftaler altid en ny opfølgningstid inden I går, så vi har styr på hvornår vi ses igen. Opstår der problemer ellers spørgsmål undervejs, så er jeg kun en email eller opkald væk, klar til at hjælpe og støtte jer. I skal dog være indstillet på, at det er jer der skal lave arbejdet sammen med barnet selvfølgelig og måske har du måske også nogle aktive refelekser selv, der kan arbejdes med.


Er der behov for yderligere skub i udviklingen af fundamentet er det muligt at tilmelde barnet et hold i klinikken over et kortere forløb.


Har du spørgsmål til undersøgelsen og træningen eller tvivl om det er noget for dit barn, så skriv en mail med kort beskrivelse af dit barn. Jeg vender tilbage så hurtigt som muligt med svar eller giver dig et ring ved lejlighed.