BørneErgo- og Fysioterapi

BørneErgo- og Fysioterapi


Hos ERGOkrop tilbyder vi børneergo- og fysioterapi til børn i alle aldre. Det kan godt være svært at vide, om ens barn/baby har brug for hjælp på det sansemotoriske plan og derfor er du altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende samtale. Viplejer at sige, at hvis familiens hverdagsaktiviteter eller institutionens rutiner skal ændres og der skal tages en masse hensyn til barnet, for at barnet kan fungere optimalt, så er det en god idé at få barnet undersøgt. Måske er det kun nogle få sansemotoriske områder der skal stimuleres eller rutiner der skal ændres, for at barnet har det godt i sin egen krop. Vi er alle forskellige både neurologisk og følelsesmæssigt og det skal der være plads til, også selvom vi ikke altid passer ind i samfundet.


Tilgangen er neurologisk og vi arbejder med fundamentet i hjernen dvs. helt nedefra hjernestammen, den primitive del af hjernen, de spæde udviklingstrin, lillehjernen, primitive/posturale reflekser og det autonome nervesystem (Buttom up). Det er her vi starter med at undersøge om dit barn har udfordringder, da det har stor betydning for udviklingen af forbindelser højere oppe i hjernen, hvor de kognitive funktioner befinder sig. Målet er at hjælpe dit barn til at blive den bedste udgave af sig selv både neurologisk og følelsesmæssigt, uanset om dit barn har en diagnose eller ej. Hvis du eller dit barn er sensorisk følsom, kan vi ikke fjerne det, men vi kan hjælpe hjernen med at fortolke, bearbejde og sortere indtrykkene hensigstmæssige, så kroppen ikke konstant går i alarmberedskab.


Hjernen er under konstant forandring – den er plastisk – fordi den ændrer sig i forhold til, hvad du lærer, oplever og får af input.

Hjernen er opbygget af over 100 mia. hjerneceller (neuroner, der kommunikerer op til 1000 gange i sekundet!), og det er dem, der gør, at du kan tænke og handle. TIlmed er stofferne dopamin, oxytocin og serotonin ligesom endorfinerne særlige vigtige i læringssammenhænge. De er en del af hjernens belønningssystem.

Når du fodrer din hjerne med ny information, forbindes informationen altid med din eksisterende viden og tones af dine følelser.

Dvs. at hjernen hele tiden er i stand til at skabe nye forbindelser og at man ikke skal kunne kravle for at kunne gå. Dog udvikler barnet mange færdigheder ved at kravle og komme igennem de forskellige udviklingstrin de første år af barnets liv. Det er dog aldrig for sent at gå tilbage og arbejde med disse færdigheder, så vi arbejder både ud fra en dynamisk og en hierarkisk tilgang.


Et eksempel fra klinikken:

Barn på 1,5 år, oralt søgende, får pludselige nedsmeltninger som resulterer i bid og riven i hår, har været hurtigt igennem udviklingstrinene og ikke fået færdighederne ordentligt implementeret, er til tider overmodig, har aktive primitive reflekser og har nedsat kropsbevidsthed.

Her finder vi frem til at vi skal tilbage og arbejde med de færdigheder børn bruger krudt på omkring 3-4 mdrs alderen blandt andet at ligge på maven, integrere moro og trille. Det viser sig også at barnets forældre blev skilt, da barnet var 3-4 mdr. Det kan godt være at barnet ikke er i stand til at huske det, men det kan kroppen og forældrenes følelsesmæssige tilstand, mærker et lille barn meget tydeligt, da barnet er meget afhængig af forældrene i så ung en alder. Men det er ligesom med stress/frygt under graviditeter - vi kan ikke nødvendigvis ændre tingenes tilstand i den givne situation, selvom vi ved det påvirker vores børn. Så væk med den dårlige samvittighed.


Symptomer på sanseintegrations problemer:

  • nedsmeltinger
  • nedsat kropsbevidsthed (fx kan ikke mærke hvor kroppen går til, virker klodset, falder uden grund)
  • taktile udfordringer ( fx tøjet/mærker kradser, kan ikke lide at blive vaske, solcreme eller komme i bad, berøring, massage, gå i bare tæer)
  • vestibubulære udfordringer (fx gynge, dreje rundt, trille, have hovedet nedad, køresyge)
  • Kropslig urolig (søger konstant stimuli og har svært ved at holde sig i ro)
  • koncentrationsbevær
  • orale dysfunktioner (kan ikke lide at få børstet tænder, bider negle, ammeproblemer, selektiv spisende, konsistenser, smage)
  • søger ikke stimuli og vil helst holde sig i ro
  • indlæringsproblemer
  • adfærdsproblemer


Her er nogen af hovedpunkterne, vi kommer omkring hos Maj:

 - selv/samregulering af behov/nervesystemet

 - omgivelser fx struktur, skærmes

 - spæde udviklingstrin

 - primitive og posturale reflekser

 - orale dysfunktioner, såsom stramt tunge- og læbebånd

 - kropsbehandling, facier og bevægelighed i rygsøjlen

 - hemisfæretræning (træning af de to hjernehalvdele)

 - hjernebarktræning (samarbejdet mellem de 2 hjerne halvdele)

 - mixet dominans (bruger barnet samme side til at se, høre, kaste, skrive og sparke)

 - adfærdstræning og håndtering (buttom up/ top down tilgang til konflikter/nedsmeltninger)


Stine arbejder med disse hovedpunkter:

 - Z health tilgangen

 - FHC-konceptet er et amerikansk koncept, som favner bredt i forhold til forståelse af den tidlige udvikling i hjernen. Vi arbejder med de primitive reflekser, sanseintegration, motorisk udvikling og udvikling af den tidlige intelligens/tænkning.

 - WaldonApproch - ”learning how to learn”. Har du et af de børn, som kravler rundt på væggene og som ikke kan koncentrere sig om en opgave i længere tid. Måske har du fået en diagnose som ADHD eller autisme. Træningsmetoden sigter mod at styrke barnets evne til at afkode, hvad nye opgaver handler om, og derefter fastholde fokus og koncentrationen om en opgave i længere tid.

 - Feuerstein basic 1-2, som er ”træning” målrettet mod at hjælpe børn i alderen 4 til 8 år, som synes det med skolen er lidt træls og svært. Der fokuseres på at afdække det enkelte barns udviklingsmuligheder og læringspotentiale og finde de kognitive træningsmuligheder, der er motiverende for barnet.Hvad kan du forvente af et forløb hos ERGOkrop?

Den største del af træningen kommer til at foregå gennem jer forældre i hjemmet, da hjernen trives under hyppighed, intensitet og variation. Det er dog muligt at tilmelde sig holdtræning i klinikken, som varetages af Stine.

For at få den størtse succerate, ved vi at træning ikke skal overstige jeres overskud, da det dermed ikke vil blive lavet. Det skal er herefter nævnes, at jo oftere I får lavet øvelserne/træningen, jo hurtigere vil I kunne se resultater. Men det er helt og holdent jer og barnets nervesystem der bestemmer farten. Nogle gange ser vi hurtig fremgang, men de fleste tager tid, så det er svært at sætte en tidshorisont på. Det føste de fleste oplever er, at deres børn bliver mere modige, mindre nedsmeltninger, får bedre balance og kropsbevidsthed, som det første.

Jeg bruger også tid på at hjælpe jer med at forstå jeres barns adfærd, så det giver mening. På den måde bliver det lettere at takle og tolke jeres barns adærd fremadrettet, så konflikterne kan mindskes og barnets selværd for lov til at blomstre. Ofte kan barnet ikke selv styre deres reaktioner, da de kommer fra den primitive del af hjernen, hvor flygt, kæmp eller frys hersker - nemlig vores alarmberedskab. De fornuftinge beslutninger sidder højere oppe i hjernen og ikke har mulighed for at hjælpe her. Med træning og naturlig udvikling af nervesystemet (tiden og alderen spiller en rolle her), vil barnet nemmere kunne få hjælp fra den højere del af hjernen, til at kunne reagere hensigstmæssigt i forskellige situationer
Opstartsforløb

 

Kort telefonisk samtale eller e-mail ang. barnets udfordringer, så jeg kan bedømme og jeg kan hjælpe jeres familie (gratis).


Spørgeskema eller SPM spørgeskema udleveres nogle gange til forældre og  muligvis lærer/pædagog omkring barnets ressourcer og vaskeligheder.


Afklarende samtale med forældre af 1,5 times varighed helst i klinikken, men også via telefon eller skype/facetime.

Denne samtale er med til at give os et indblik i de udfordringer I oplever i hverdagen og hvordan I oplever jeres barn generelt. Her vil vi også komme ind på hvilke muligheder der er for jer og hvordan den videre undersøgelse skal foregå.

 

Udredningsforløb/sansemotorisk undersøgelse af barnet afhænger af hvilket barn vi har med at gøre, hvor længe det tager eller om vi skal gøre det over flere gange. Dette kan ofte lade sig gøre i forbindelse med den afklarende samtale, alt efter barnets alder og lange ører :)

 

Analyse af undersøgelse og udarbejdelse af hjemmetræningsprogram og eventuelle behandlingsplan. Når I går fra os første gang får I et par øvelser med hjem og nogle tiltag i daglig dagen som kan implementeres, for at hjælpe dit barn hvor det er lige nu.

 

Forældrene kan selv vælge det videre forløb herfra i samarbejde med terapeuten, men ofte ses vi hver 2. - 3. uge til opfølning, opdatering, nye/flere øvelser osv.

Træning


Efter endt opstartsforløb, vil barnet kunne fortsætte i klinikken til behandling/træning 1-2 gange om ugen alt efter behov. Der vil blive udarbejdet et skræddersyet program til barnet, som vil varieres og gradueres, når behovet ændrer sig. Behandlingen/træningen vil være af 45 min. varighed.

Pt. ingen hold for 8-12 årig